Porządek Mszy Św.

NIEDZIELA: Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 20                
8:00 Dorośli |  9:30 Młodzież  |  11:30 Rodzina

Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 20                                       
18:00  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
08:00  Środa

Bolechowo, ul. Szkolna                                      
18:00  Sobota 

Wspomóż budowę naszego kościoła: Galeria:
Galeria
więcej Szybki kontakt:

bolechowo@archpoznan.pl

Jeśli  po trzech dniach nie odpowiem na wiadomośc  (natłok maili) wówczas proszę o kontakt w biurze parafialnym lub po jakiejkolwiek Mszy świętęj. Dzięki za wyrozumiałość. 

ks. Remigiusz Kobusiński
Tel. 61 812 60 94

Kalendarz:
 
Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu
30 marca 2020r.

Imieniny Amelii, Dobromira, Leonarda
Hity z internetu
Grupy parafialne:

Rada Parafialna:

 


25szachy - rada parafialna.jpg

 

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła.


Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować.


Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej. 


Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach. 


Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. 

 

Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie. 

 

Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować. 

 

Sprawy sporne między Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.   Rada Parafialna – Służba Bogu i Kościołowi

 

Rada Parafialna tworzy grupę odpowiedzialnych – jako ciało doradcze – pomoc proboszczowi w tworzeniu i funkcjonowaniu duszpasterstwa parafialnego.

Do grupy mogą dołączyć nie formalnie osoby dodatkowe wspierające poszczególne służby.

 

Wszyscy członkowie:

•  modlą się za Radę Parafialną, parafię i proboszcza,

•  pomują konkretną służbę w parafii,

•  uczestniczą w dowolnej formie formacji duchowej proponowanej powszechnie parafianom.

 

 

Stały kalendarz wydarzeń w parafii:

 

•   1. wtorek miesiąca – Kino duchowe

•   1. czwartek miesiąca – Adoracja

•   2. czwartek miesiąca – Spotkania "Warto posłuchać"

•   3. wtorek miesiąca – Męskie spotkania

•   3. czwartek miesiąca – Warsztaty biblijne

•   4. czwartek miesiąca – Kobiece spotkania

 

 

 

Spis służb i osób odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie

 

I  Służba modlitwy wstawienniczej

A.   „Róże różańcowe”

   1. Anna Rybczyńska

   2. Czesława Jarczyńska

B.   Cała Rada Parafialna

 

II  Służba – Zachować historię / świadectwo parafii

   1. Kronika parafialna – Aneta Kołat

   2. Historia duchowych miejsc – Kazimierz Więckowski


 

 III  Służba „Słowo życia – biblioteka”

   1. Sławomir Leszczyński (8.00)

   2. Henryk Nowicki (9.30)

   3. Przemysław Ciesielski (11.30)

 

IV  Służba potrzebującym „Caritas”

   1. Barbara Zaręba

   2. Bożena Eryńska

   3. Beata Koprowska

   4. Barbara Sajnaj

 

V  Służba muzyczna

   1. Zespół dziecięco – młodzieżowy

   2. Adoracja czwartkowa – Romuald Nowak

 

VI  Służba informacyjna / medialna

   1. Strona parafialna – Małgorzata Andrzejczak

   2. Mail od pana Boga z wiadomościami parafialnymi… Małgorzata Andrzejczak

   3. Newsletter, facebook, pomoc sąsiedzka – Jacek Walczak

 

VII  Służba „Ewangelizacja w obrazach – kino duchowe”

   1. Jarosław Mucha

   2. Sławomir Giefing

 

VIII Służba „Tablica informacyjno - ewangelizacyjna"

   1. Ewa Dux

 

IX  Służba „Pielgrzymka – rekreacja”

   1. Małgorzata Danielewicz

   2. Mariusz Danielewicz

 

X  Służba „Rozważanie Słowa – niedziela”

   1. ks. Remigiusz Kobusiński

   2. Sławomir Giefing

 

XI  Służba „Spotkania - warto posłuchać"– różni prelegenci

   1. ks. Remigiusz Kobusiński

 

XII  Służba „Męskie spotkania”

   1. Rafał Śliwiński

   2. Sławek Giefing

 

XIII  Służba „Kobiece spotkania”

   1. Magdalena Tokłowicz

 

XIV  Służba „Warsztaty biblijne”

   1. ks. Remigiusz Kobusiński

 

XV  Służba „Świadectwo - spotkałem Go”

   1. ks. Remigiusz Kobusiński

   2. Sławek Giefing

 

XVI  Służba „Katecheza - homilia dla dzieci”

   1. Ks. Remigiusz Kobusiński

   2. Wioletta Kwiatkowska 

   3. Aneta Kołat 

   4. Małgorzata Andrzejczak 

 

XVII  Służba „Szafarze”

   1. Henryk Nowicki

   2. Rafał Śliwiński

   3. Sławek Giefing

 

XVIII  Służba "Ministranci"

   1. Tomasz Ignasiakwstecz
e-parafia
Menu