Świadectwa ministrantów

więcej

Nasi ministranci ...

Częścią służby liturgicznej naszej Parafii są ministranci – niemal 20-osobowa grupa chłopaków. Bycie ministrantem to szczególne powołanie, odkrywane i pielęgnowane od najmłodszych lat; nierzadko trwa ono aż do okresu dojrzałości a i później najwytrwalsi, młodzi już przecież mężczyźni, pojawiają się na mszach świętych służąc przy ołtarzu.

W oczywisty sposób integrują się oni „wokół ołtarza”, przy którym służą Bogu każdego dnia. W tej posłudze umacniają ich rodzice, Ksiądz Proboszcz i spotkania w ramach tzw. „dni skupienia” odbywające się okresowo na terenie całego Dekanatu.

Poza tymi ważnymi obszarami życia duchowego ministranci co pewien czas spotykają się również poza murami kościoła, gdzie po prostu, zwyczajnie spędzają razem czas, zawiązując i pielęgnując przyjaźnie – wszak to pełni energii i chęci poznawania świata młodzi ludzie. Te spotkania od kilku lat urozmaicają m.in. corocznie organizowane, specjalnie dla nich, rajdy rowerowe, spływy kajakowe czy turnieje piłkarskie, w których nie rzadko uczestniczą całe rodziny. To też znakomita forma integracji Parafii. Aktywność fizyczna, a szerzej sport w ogóle, to jedna z tych dziedzin naszego życia, w której dość czytelnie odnajdujemy słowa Ojca Świętego - Jana Pawła II: „wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”, przekraczając granice własnych możliwości.

W ramach tzw. „funduszu ministranckiego” organizujemy atrakcyjne wyjazdy o charakterze rozrywkowym i poznawczym, spośród których najbardziej ulubione - do parku linowego czy na JumpArenę – odbywają się rokrocznie. Dzięki zaangażowaniu rodziców, nieustannie wspierających grupę, zwiedziliśmy nie wszystkim znany „prezydencki schron przeciwatomowy” w Poznaniu i poznaliśmy jego niezwykłą historię. A pomysłów nam nie brak.

Do tej wspaniałej „przygody” zachęcamy i zapraszamy kolejne, nowe pokolenia dzieci naszej Parafii.

Zapraszają: ks. Remi - proboszcz oraz opiekun  rekreacyjny grupy: Krzysztof Kołat

Modlitwy ministrantów

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
aby myśli moje były przy Tobie,
aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

MODLITWA PO MSZY  ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ministrant - kto to taki?

Cytując za Wikipedią: Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

Stroje ministrantów są różnorodne, lecz powinny być zatwierdzone przez biskupa. Wzorem, przewidzianym przez księgi liturgiczne jest alba, lub komża włożona na sutanelę.

Stopnie i funkcje:

 • kandydat - nie nosi jeszcze komży, ale uczy się w tym czasie posługiwania do mszy, odpowiedzi mszalnych itp., ten okres próby trwa zazwyczaj rok;
 • choralista (ministrant) - daje wiernym sygnały do przyjęcia odpowiednich postaw ciała za pomocą kołatek, dzwonków i gongów,
 • ministrant światła (inaczej ceroferariusz; łac. niosący świecznik) - opiekuje się świecami, posługuje do nich,
 • ministrant krzyża (inaczej krucyferariusz łac. crux: krzyż oraz ferre: nieść - niosący krzyż) - nosi krzyż podczas procesji i drogi krzyżowej:
 • ministranta księgi (inaczej librysta lub manduktor; z łac. liber - księga) - dba o księgi liturgiczne, przygotowuje je przed celebracją liturgiczną; może posługiwać celebransowi przy mszale;
 • ministrant ołtarza może pełnić następujące funkcje: ministrant wody - nosi kociołek z woda święconą: podczas aspersji (pokropienia wiernych woda święconą) oraz błogosławieństw i poświęceń; ministranta kadzidła - funkcje spełniają dwaj ministranci: turyferariusz - (od turyfera) odpowiedzialny jest za kadzielnicę (trybularz): jej przygotowanie i utrzymanie w czystości; nawikulariusz - (od nawikulum) służy razem z turyferariuszem - niesie kadzidła w naczyniu, zwanym "łódką" (łac. naviculum); ministrant ołtarza - posługuje przy naczyniach liturgicznych; podaje chleb, wino i wodę do sprawowania Eucharystii, usługuje kapłanowi, a przy udzielaniu wiernym Komunii świętej, przytrzymuje patenę pod Ciałem Pańskim, by jego partykuły nie spadły na ziemię;
 • lektor - ministrant Słowa Bożego - osoba po specjalnym kursie trwającym zazwyczaj rok; proklamuje Słowo Boże (czytania z wyjątkiem Ewangelii) oraz odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej; może, za zgodą celebransa odczytać lub zaśpiewać psalm.
 • psałterzysta - wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym uzdolnienia muzyczne;
 • kantor - intonuje pieśni, dba o oprawę muzyczną liturgii i zaangażowanie wiernych w śpiew, ta funkcja rzadko już występuje w Polsce i jest często mylona z psałterzystą. Kantor zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym wykształcenie muzyczne;
 • ceremoniarz - mistrz ceremonii - osoba po specjalnym kursie trwającym zazwyczaj rok; jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych ministrantów; jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, musi być zaznajomiony z przepisami liturgicznymi;
 • animator liturgiczny - jest starszym ministrantem (zazwyczaj powyżej 16 lat) lub osobą dorosłą, na ogół po specjalnym kursie; opiekuje się grupą ministrantów. Oczywiście, ministrant może wykonywać zadania przewidziane dla stopni niższych, oraz, gdy nabył już stosowne umiejętności, te przewidziane dla stopni wyższych.

Stopnie ministranckie (ministrant krzyża, księgi) mogą zanikać, w zależności od parafii.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

więcej