Każdy człowiek poszukując radości w swoim życiu niejako poszukuje Boga, a ponieważ czasem błądzi to przychodzi czas stawiania sobie ważnych pytań o sens życiowych wysiłków i o to dokąd zmierza jego życie.

Chrześcijanie wierząc i przeżywając swoje życie z Bogiem doświadczają Jego bliskości, która jak lampa w ciemności jest przewodnikiem po wyzwaniach codzienności. Ewangelizacja to dawanie świadectwa o tym, że odpowiedzi na najważniejsze pytania oraz prawdziwa i nieustająca nadzieja wobec wszelkich trudności naszego życia jest w Jezusie Chrystusie. To właśnie On daje świadectwo bezwarunkowej miłości Boga wobec każdego człowieka przede wszystkim umierając na krzyżu za każdego z ludzi. Zmartwychwstając udziela nam nowego życia i tej łaski, która pozwala nam uwierzyć że wszystko co słabe staje się w Nim mocne. I to Jezus Chrystus czyniąc nas swoimi uczniami posyła nas mówiąc „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. 

W naszej parafii uczymy się ewangelizować na spotkaniach na których rozmawiamy i dzielimy się o tym jak dzielić się wiarą w naszej codzienności, przede wszystkim w rodzinie, wśród znajomych ale również w pracy. Co jakiś czas wychodzimy też do mieszkańców naszej parafii, chodząc „od domu do domu” dając świadectwo oraz zapraszając do uczestnictwa w życiu Kościoła.

Przede wszystkim zapraszamy Cię serdecznie do uczestnictwa i wspólnego przeżywania niedzielnej Eucharystii dziękując wspólnie za dar życia, wszystkie jego przejawy oraz prosząc o światło i dary na te dni które są jeszcze przed nami. A gdybyś chciał porozmawiać o wierze, jak pójść za Chrystusem i jak stawać się Jego uczniem to zapraszam Cię do kontaktu na mój mail: slawek@propublico.org lub na telefon 509 127 903.

Serdecznie pozdrawiam, Z Panem Bogiem

Sławek Giefing