W naszej wspólnocie parafialnej  funkcjonuje między innymi tzw. formacja duchowa pań. Spotkania formacyjne  kobiet mają za  cel ubogacić   duchowo kobiety, które pragną być bliżej Boga i mieć coraz piękniejsze relacje z ludźmi.  Mężczyźni i kobiety nieco różnie stworzeni przez Stwórcę potrzebują niejednokrotnie przepracowania Bożych spraw i treści w swoim typowym kobiecym lub męskim środowisku, stąd w naszej parafii funkcjonuje to podwójna formacja: mężczyzn i kobiet... 

Posłuchajmy kilku świadectw tych kobiet, które w tych spotkaniach uczestniczą...

 

  • Zawsze wyczekuję naszych kobiecych spotkań. Poza rozmowami o Bożym Słowie wspieramy się w naszych codziennych radościach i troskach. Powierzamy nasze sprawy wzajemnej modlitwie i pomagamy sobie w rozmaitych sprawach. Pan Bóg nam błogosławi, Duch Święty umacnia, a wspólnota scala.                                                                                                                                                                                  Ja osobiście ładuję moje duchowe akumulatory na każdym spotkaniu i wyczekuję kolejnego.

                                                            Aneta

  • W parafii mają miejsce comiesięczne spotkania duchowe kobiet. Polegają one na omawianiu różnych tematów związanych z wiarą, naszym miejscem w świecie oraz na praktykowaniu modlitwy. Jesteśmy grupą kilkunastu kobiet, każda z nas ma swoje rodziny, różne prace, ale łączy nas jedno – chęć pogłębiania swojej wiary w majestacie miłości Boga, chęć wspierania się wzajemnie w trudnych chwilach oraz dawanie sobie świadectwa o tym, jak w naszym życiu Pan zmienia sprawy nieoczywiste na działania Boże. Spotykamy się po to, by dawać sobie wzajemnie siły do bycia kochającą żoną, matką, córką. Wszystkie nasze rozmowy mają swoją kontynuację w relacji, jaką darzymy się codziennie – czy poprzez wymianę krótkich wiadomości, bądź prośby modlitwy w jakiejś bliskiej naszemu sercu intencji. Zapraszamy każdą osobę, która czuje, że chciałaby włączyć się do naszej grupy, a z naszej strony obiecujemy dużo ciepła, modlitwy i dobrego serca.                    Asia                                                                                                                                                              ​​