PODZIĘKOWANIE DLA PARAFIAN

Chciałbym serdecznie  podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej pięknej uroczystości. Dziękuję za tak liczny udział, wystrój domów,  ulic i placu kościelnego oraz przepięknie przygotowaną w kwiatach kaplice i tron dla naszej Matki.  Bądźmy wdzięczni Maryi za czas nawiedzenia i współpracujmy z łaskami, które nam przyniosła a wtedy doświadczymy Jej zbawczego działania. 

Synod zwołany przez papież Franciszka

17 października 2021r w katedrze poznańskiej rozpoczął się diecezjalny etap Synodu o synodalności Kościoła. Zwołując synod papież Franciszek przypomina, że wszyscy na mocy chrztu jesteśmy wezwani do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. W parafiach, małych wspólnotach świeckich, wszyscy jesteśmy zaproszeni do słuchania siebie nawzajem po to, aby usłyszeć natchnienia Ducha Świętego, który przychodzi, by przewodzić naszym ludzkim wysiłkom, tchnąć życie i dynamizm w Kościół oraz prowadzić do głębszej jedności i wspólnoty dla dobra głoszenia Ewangelii w świecie. Oświeceni przez Słowo Boże i zjednoczeni w modlitwie będziemy starali się rozeznać co może pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg wzywa nas w dzisiejszym świecie. Słuchając Ojca Świętego, módlmy się wspólnie o Światło Ducha Świętego i Boże prowadzenie na ten wyjątkowy czas.

Marzenia i plany....

Na załączonym zdjęciach jest ukazana wizualizacja  górnego kościoła. Ufamy, że tak będzie wyglądać wewnątrz nasza piękna świątynia - znak żywej wiary i miejsce  spotkania wspólnoty parafialnej na nabożeństwach i spotkaniach. 

CARITAS Bolechowo - POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Bank żywności  

dla osób potrzebujących z naszej parafii ... 

 Wszyscy potrzebujący pomocy żywnościowej bez specjalnych wniosków i podań będą mogli otrzymać żywność. Żywność będzie wydawana dwa razy w miesiącu tzn. w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

 NAJBLIŻSZE PRZAKAZANIE ŻYWNOŚCI 14 grudnia 2021
 

 


Parafia jako członek stowarzyszenia Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, opłaca tzw. abonament wysokości 470 zł. miesięcznie a w zamian korzysta z  kilkuset kg. żywności. W związku z tym jeśli by ktoś zechciał zasilać co miesiąc konto naszego parafialnego Caritasu jakąś drobną ofiarą to byłoby pięknie. 

Nr konta CARITAS Bolechowo: 

12 1020 4027 0000 1102 1569 7190

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 62-005 Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 20

więcej