Jan Dobraczyński  "Listy Nikodema"
"Listy Nikodema" pozwalają powrócić do czasów Chrystusa, aby jeszcze raz dogłębnie i z innej perspektywy przyjrzeć się losom Jezusa. 

Tytułowym bohaterem jest Nikodem, żydowski faryzeusz, który z racji pełnionej funkcji oraz choroby córki zaczyna interesować się Człowiekiem, który naucza i czyni cuda. 

W bohaterze stopniowo dochodzi do gruntownej przemiany, którą poznacie czytając książkę; poznacie także charaktery apostołów oraz realia tamtych czasów i sytuacji - pozornie prostej, bo znanej z Pisma Świętego, jednak książka rzuca na nią dodatkowo nowe światło... 

Jeśli ktoś jeszcze nie spotkał się z książką Dobraczyńskiego to gorąco polecam - jest warta przeczytania.

Jan Dobraczyński – polski pisarz i publicysta, laureat licznych nagród polskich i międzynarodowych - pseud. literackie i dziennikarskie Eugeniusz Kurowski, j.d., J.D. Urodził się 20 kwietnia 1910 w Warszawie, zmarł 5 marca 1994 w Warszawie. Dobraczyński przekazywał swoje przekonania i sądy w formie beletrystyki, wypowiadał się często wprost, przez eseje historyczne, szkice polityczne i światopoglądowe, publicystykę. Jego powieści doczekały się wielu wznowień („Listy Nikodema” miały ponad 20 wydań, a same jego książki przetłumaczono na 20 języków), słowa uznania kierował do pisarza Prymas Polski Stefan Wyszyński.

Będąc pisarzem o orientacji katolickiej, silnie zaangażował się w politykę, stając po stronie władz PRL. Kolaboracja w stanie wojennym, kiedy stanął na czele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, pozostawiła na Dobroczyńskim niezmazane ślady jego zniewolenia, jednak trzeba pamiętać, że autor przeżył jeszcze za życia swój czyściec, będąc zepchniętym w latach dziewięćdziesiątych na literacki i społeczny margines tak mocno, że dzisiaj jako pisarz Dobroczyński praktycznie nie istnieje, choć jak mało który polski autor XX wieku tak bardzo wyprzedzał swój czas.