4. Rzeźba pełnoplastyczna, Niemcy ok. 1900 r., wg P. G. Batoniego

4. Rzeźba pełnoplastyczna, Niemcy ok. 1900r., wg. P.G. Batoniego

Chrystus ma do zaoferowania człowiekowi swoje własne Serce. Nic więcej! Proponuje mu swoją miłość. Czy zostanie przyjęta? Jeżeli możemy przypisać Zbawicielowi takie „drżenie Serca”, to dotyczy ono właśnie ewangelicznego pytania: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8).

wstecz