20a. Pan osądza serca...

20a. Pan osądza serca... 

Ostatni emblemat ilustruje sąd Boży, a sentencja zaczerpnięta z Księgi Przysłów ogłasza: Pan osądza serca(Prz 21,2). Św. Jan od Krzyża mawiał, że przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości. Emblemat ostrzega, że nie wystarczy literalnie przestrzegać przykazań, trzeba to jeszcze czynić z miłości. A ponieważ tylko Bóg widzi ludzkie czyny w całym ich kontekście, zna najgłębsze intencje naszego postępowania i prawdziwe powody dokonywanych wyborów; tylko On rzetelnie potrafi zmierzyć wielkość ludzkiego wysiłku, stopień podjętych starań, intensywność tęsknoty, więc tylko Bóg może dokonać właściwego osądu ludzkiego serca. Człowiek jednak nie powinien się tego osądu bać, bo nie wolno zapomnieć, że Bóg – Sędzia nie przestaje być Bogiem Miłości i nie przestaje patrzeć oczyma pełnymi miłości, a sądu dokonuje z sercem pełnym miłości.   

wstecz