18a. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prostego serca...

18a. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla  ludzi prostego serca...

Na tej drodze, o czym mówi drugi emblemat, konieczny jest ludzki wysiłek, czyli dążenie do sprawiedliwości i chęć bycia prawym. Dewiza zaczerpnięta z Psalmu 97 ogłasza: Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca (Ps 97,11). Anioł Bożej miłości trzyma w dłoni serce otoczone promieniami. Dusza ludzka trzyma w dłoni ludzkie serce i korzystając z pionu i poziomicy próbuje odnaleźć podobieństwo, czyli dopasować ludzkie serce do Bożego. Czy jej serce już upodobniło się do Bożego? Czy jest tej samej miary i tak samo trzyma pion? Chrześcijanin wie, że murarskie narzędzia są tylko symbolem innej próby, przed którą każde serce po wielokroć staje. Ta próbą jest życie. Tą próbą jest wiara. Natchniony autor Psalmu 97 podpowiada: Pan miłuje tych, co zła nienawidzą... Są nimi ci, którzy mają serce zjednoczone z Bogiem.

wstecz