13a. Hołd wizytek i jezuitów Bożemu Sercu (fragment)

13a. Wizytki i Jezuici w hołdzie Bożemu Sercu (fragment)

Każdemu jezuicie i każdej wizytce towarzyszy anioł, który trzyma w dłoniach gorejące serce. W ten prosty, a jednocześnie bardzo plastyczny i wymowny sposób autor programu ikonograficznego pokazał sens i cel kultu Serca Bożego. Po pierwsze – zapalić w ludzkich sercach płomień miłości do Boga. Po drugie – zjednoczyć ludzkie serca dzięki miłości. I po trzecie – przypomnieć, że to Bóg pierwszy nas pokochał i od Niego czerpiemy umiejętność miłowania. Aniołowie wiedzą to, co ludzkie serca z wysiłkiem odkrywają.

wstecz