12a. Wizytki i jezuici w hołdzie Bożemu Sercu

12a. Wizytki i Jezuici w hołdzie Bożemu Sercu

Uwielbienie Serca Jezusa to także temat centralnej mozaiki w jezuickiej kaplicy. Do udziału w adoracji św. Małgorzata zaprasza wizytki, a św. Klaudiusz jezuitów. Wszyscy zbliżają się do tronu Serca Bożego, gdzie jakby mimochodem przysiadła Najświętsza Panna. Maryja wskazując dłonią na Chrystusa ośmiela św. Małgorzatę i jednocześnie ją zaprasza. Małgorzata powtarza gest Matki Jezusa i zaproszenie kieruje do zakonnic. Rolę protektora czcicieli Serca Bożego pełnią również św. Franciszek Salezy i św. Klaudiusz prezentujący Jezusowi jezuickich współbraci.

wstecz