„Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus”.

W dniach od 15 do 19 marca w naszej parafii miały miejsce rekolekcje wielkopostne. Odwiedził nas ksiądz Rafał Pleszewa wraz z grupą wsparcia ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia z Czarnkowa.

Przez kilka dni byliśmy uczestnikami niezwykłych wydarzeń Duch Święty po wielokroć obdarzył nas swymi łaskami. Wspólna modlitwa zjednoczyła całą parafię. W naszych sercach zostało posiane ziarno, które dzięki ustawicznej modlitwie i wierze będzie przynosiło obfity plon .

Usłyszeliśmy wiele świadectw od osób obdarzonych Bożą łaską. W czasie całych rekolekcji nie brakowało i momentów modlitewnego  skupienia jak i tych pełnych wzruszeń. Pokładamy ufność w Panu, że przeżyte duchowe doświadczenie ubogaci i wzmocni nas na kolejny czas.