Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc przy budowie kościoła.

Z całego serca dziękuję za wsparcie finansowe i duchowe naszego wielkiego dzieła:
- za wszystkie otrzymywana wpłaty i datki,
- za materiały, które tak chętnie ofiarowują nam firmy i osoby prywatne,
- za włożoną pracę tak wielu rąk,
- za narzędzia i maszyny udostępniane nam przy budowie
- za przekazane nam meble i elementy przyszłego wyposażenia,
oraz za wszystkie dobre myśli i modlitwy o wytrwałość i pomyślność przy budowie naszego kościoła.

Proboszcz
ks. Remigiusz Kobusiński