Modlitwa...

o łaski Bożego Dziecięcia;

o dobrą żonę / dobrego męża;

o miłość; o pokorę;

o deszcz; o pogodę ducha;

inne ...