7a. Serce Jezusa, bądź moją miłością

7a. Serce Jezusa bądź moją miłością

O to samo modliły się benedyktynki z klasztoru w dolnośląskim Lubo- mierzu (18 w.). Zachował się tam barokowy obraz ukazujący chwałę św. Benedykta otoczonego przez przedstawicieli męskiej i żeńskiej gałęzi zakonu. Dwie z zakonnic musiały odznaczać się szczególnym nabożeń- stwem do Jezusowego Serca. Na piersi jednej z nich ukazano promienis- te Serce zamieszkałe przez Dzieciątko Jezus. Inna trzyma w dłoni księgę, na której złożone zostało płonące miłością i zranione z miłości Serce Jezusa. 

wstecz