5a. Fons Vitae - Źródło życia (obraz bracki, XVII w.)

5a. Fons Vitae - Źródło życia (obraz bracki, XVII w.)

Krzyż Chrystusa ustawiony jest pośrodku fontanny wypełnionej Przenajświętszą Krwią. Basen fontanny otarzają klęczący duchowni reprezen- tujący rózne stany Kościoła. Jest kardynał, biskup, kapłan i francisz- kanin. każdy z nich w uniesionych dłoniach trzyma mszalny kielich, do którego strumieniami leje się Krew z Jezusowych Ran. W tych Ranach jest prawdziwie nasze zdrowie, nasze zbawienie, nasze wszystko. Mistyczne ujęcie ofiary krzyżowej jest jednocześ- nie alegorią Eucharystii. Przyjmując ją stajemy się uczetnikami Paschy Pana. Życie się bowiem objawiło i w naszych sercach przez eucharystyczny pokarn oraz napój założyło swoje Królestwo.

wstecz