3a. Mistyczna wymiana serc

3a. Mistyczna wymiana serc

Oprócz przedstawień, na których św. Katarzyna pije Krew z Jezusowego Boku, znajdujemy i takie, gdzie Zmartwychwstały trzyma w dłoni własne Serce i ofiarowuje je Katarzynie. Teologia duchowości nazwie takie wydarzenie „wymianą serc” i będzie w nim widziała formę mistycznych zaślubin, czy przymierza miłości. Chrystus dając człowiekowi własne Serce uzdalnia go do kochania miłością czystą i doskonałą, a biorąc sobie na własność ludzkie serce staje się jedynym jego mieszkańcem. Tak jest na obrazie Ventury Salimbeniego (XVI w.) czy na fresku Federica i Taddea Zuccarich z kościoła św. Sabiny w Rzymie (ok. 1600).

wstecz