9.

9. ,,Wznieśmy do Boga nasze serca'' - fresk z cysterskiego kościoła opackiego w Neuzelle, XVIII w.

Kiedy już zapoznaliśmy się z jednym z konceptów Hermana Hugona (Amor Divini w "Pia desideria"), łatwiej będzie nam zinterpretować emblemat wkomponowany w program malar- skiego wystroju pocysterskiego koś- cioła opackiego Neuzelle w Dolnych Łużycach. Tu bowiem trzem uskrzydlonym sercom udało się zerwać złote łańcuchy, które przykute były do obręczy opasującej wielką turkusową kulę. Serca ulatują do Boga wyobrażonego w postaci Oka Opatrzności. Obrazowi towarzyszy sentencja w języku staroniemieckim: Hinauff zu Gott mitt eüren hertzen, która w tłumaczeniu brzmi: Wznieśmy do Boga nasze serca.

wstecz