6. Herman Hugon,

6. Herman Hugon, ,,Pia desideria", Antwerpia 1636 r., frontispis

W 1624 roku w Antwerpii ukazała się książka Hermana Hugona zatytułowana Pia desideria, to znaczy Nabożne westchnienie. W XVII w. została wydana 106 razy, a w XVIII jeszcze 45. Jej łączny nakład przekroczył milion egzemplarzy. To świadczy o popularności opracowanej jeszcze w XVI w. przez jezuitów nowatorskiej formule, w której prosty, symboliczny obraz (emblemat) połączono z modlitewną medytacją i dopełniono biblijną lub patrystyczną sentencją. Katoliccy i protestanccy twórcy chętnie kopiowali te obrazy albo swobodnie interpretowali wprzęgając ze własne artystyczne programy ideowe.

wstecz