3. Pocztówka z końca XIX w., Niemcy, wg. P. G. Batoniego

Pocztówka z końca XIX w., Niemcy, wg. P.G. Batoniego

Wyposażanie rzymskiego, jezuickiego kościoła Il Gesu trwało bardzo długu. Dopiero po prawie dwustu latach w jednej z kaplic bocznych pojawił się obraz Serca Jezusowego namalowany przez Pompeo Giovanniego Batoniego (+1787), wziętego barokowego portrecistę, syna złotnika z Lukki. Ikonograficzny temat Serca Jezusowego autor ujął w tak nowy i wręcz szokujący sposób, że spotkał się z poważną dezaprobatą środowisk kościelnych. Zakazano nawet powielania tego wzoru. Jednak chrześcijańska pobożność i religijna wrażliwość intuicyjnie znalazła w tym właśnie wyobrażeniu cenną pomoc w zrozumieniu tajemnicy Bożej miłości.

wstecz