1a. Mistyczna wizja św. Katarztny ze Sieny (Galeria Porczyńskich, Warszawa)

1a. Mistyczna wizja św. Katarzyny ze Sieny (Galeria Porczyńskich, Warszawa)

 

 

 

Pośród opisanych na kartach Nowego Testamentu chrystofanii nie znajdziemy oczywiście wzmian- ki o spotkaniu zmartwychwsta- łego Jezusa z Matką. Niemniej sztuka średniowieczna sięgała po ten temat tak samo często jak po wielkanocne spotkania ze św. Marią Magdaleną czy Tomaszem Apostołem. Biblijne chrystofianie są źródłem przekonania, że Zmartwychwstały na każdym etapie dziejów Kościoła pokonuje granice życia i śmierci, i staje przed swoimi uczniami z orędziem miłości. Słowa wypowie- dziane w poranek wielkanocny przez Marię Magdalenę – Widziałam Pana i to mi powiedział (J 20,18) – z całym przekonaniem może powtórzyć św. Katarzyna ze Sieny (+1380). I ona bowiem spotkała Zmartwychwstałego.

wstecz