15a. Św. Jan Eudes, apostoł kultu Serca Bożego

15a. Św. Jan Eudes, apostoł Serca Bożego

ŚW. JAN EUDES (1601-1680) położył duże zasługi w promowaniu publicznego kultu Serca Jezusowego i Serca Matki Bożej. Po 20 latach pobytu w zgromadzeniu oratoria- nów wystąpił z niego i założył nowe Zgromadze- nie Jezusa i Maryi. Specjalne zadanie apostol- skie nowego zgromadzenia polegało na propagowaniu liturgicznego kultu Serca Jezusowego i Serca Maryi. Papież Pius X nazywa św. Jana Eudesa ojcem pob- licznego kultu i apostołem Serca Jezusowego, gdyż sam żywiąc gorące nabożeństwo do Serca Bożego i nie szczędził wysiłków, by wszędzie to nabożeństwo rozkrzewiać.

wstecz