14a. Hołd wizytek i jezuitów Bożemu Sercu (fragment)

14a. Hołd Wizytek i Jezuitów Bożemu Sercu (fragment)

Podobnie jak w krzewie gorejącym Bóg objawił Mojżeszowi swoje Imię, tak tu, w Sercu Jezusa, zasiadającego na tronie z płomieni, objawia człowiekowi swoją miłość. Tron nie ulega spaleniu, tak jak nie spalał się starotestamentalny krzew. Miłość bowiem nie niesie zniszczenia, nie budzi lęku i nie upokarza, ale zachęca, ośmiela i przynagla. Święci bez obawy zbliżają się co Chrystusa, który siedzi na tronie płonącym prawdziwym ogniem. Do sceny tej z powodzeniem możemy odnieść fragment Listu do Hebrajczyków: Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia... Natomiast przystąpiliście... do miasta Boga żyjącego..., do niezliczonej liczby aniołów..., do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa. (por. Hbr 12, 18-24).

wstecz