31 grudnia. Św. Sylwester I. - papież

Ludzie wierzyli, że papież św. Sylwester w roku 317 zamknął w podziemiach Watykanu smoka. Zgodnie ze starą przepowiednią, smok miał się wydostać na wolność w rocznicę śmierci świętego i zniszczyć świat, gdy rozpocznie się rok tysięczny. 31 grudnia 999 r. wszyscy byli przerażeni. Kiedy po północy nic złego się nie stało wybuchła ogromna radość. Sympatyczna historia, niestety zupełnie nieprawdziwa.

Patron ostatniego dnia roku - papież Sylwester I był rodowitym Rzymianinem. Urodził się w drugiej połowie III wieku jako syn obywatela rzymskiego Rufina. O dzieciństwie i młodości świętego niewiele wiadomo. Wiemy natomiast, że przyjął święcenia kapłańskie jeszcze przed rozpoczęciem prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecjana.

 

Sylwester urodził się w Rzymie. Po wczesnej śmierci ojca, bogobojna matka oddała go na wychowanie do pewnego uczonego i cnotliwego kapłana. Młodzieniec posiadł „mądrości książkowe” i „cnotliwe usposobienie”. Spowodowały one, iż ze szczególną miłością odnosił się do wędrujących pielgrzymów. Przyjmował ich do swego domu i otaczał wszechstronną opieką.

W wieku trzydziestu lat Sylwester został wyświęcony na diakona, a następnie prezbitera. Jego gorliwa służba Bogu sprawiła, iż cieszył się powszechnym szacunkiem i w 314 roku został wybrany papieżem.

 

Pontyfikat papieża Sylwestra I przypadł na lata panowania cesarza Konstantyna I Wielkiego. Religia chrześcijańska stała się instrumentem polityki wewnętrznej państwa-cezaropapizm. Duchowieństwo chrześcijańskie zwolniono od pełnienia publicznych funkcji pozakościelnych, decyzje sądów biskupich obowiązywały chrześcijan w poszczególnych okręgach, niedzielę, uznano oficjalnie za święto państwowe. W 330 r. Cesarz Konstantyn I Wielki założył nową stolicę, nazwaną Konstantynopolem. Cesarz zwołał sobór do Nicei w Azji Mniejszej (I Sobór Powszechny, 20 maja – 25 sierpnia 325 r.). Ogłoszono dogmat o boskości Syna i Jego równości z Ojcem. Ułożono nicejskie wyznanie wiary Wieżę w jednego Boga odmawiane w liturgii mszalnej do dzisiaj. Ujednolicono obchodzenie świąt Wielkanocy w całym Kościele. Ogłoszono 20 kanonów prawa kościelnego, które obejmowały uprawnienia jurysdykcyjne biskupów Rzymu, oraz określały sposób wybierania biskupów.

Za czasów Sylwestra I powstały liczne fundacje kościelne w Rzymie i okolicy. Wybudowano kilka kościołów. Rola Konstantyna I Wielkiego w Kościele była decydująca upiększył wiele kościołów, między innymi Bazylikę św. Piotra i św. Pawła za Murami. Dzisiaj imię papieża Sylwestra wiąże się z tradycją nocy sylwestrowej i orderem papieskim.

Sylwester I zmarł w Rzymie i został pochowany na cmentarzu św. Pryscylli przy Via Salaria.

Kościół czci Sylwestra I jako świętego w liturgii 31 grudnia.

IKONOGRAFIA   przedstawia św. Syl­westra w papieskim stroju pontyfikalnym lub jako papieża w tiarze i czerwonym płaszczu. Jego atry­butami są: kościół, księga, trzyramienny krzyż, paliusz, tiara, wąż z książką, smok u stóp.

 

Przysłowia
  • Czy rok był suchy, czy było błoto, nigdy w Sylwestra nie będzie padało złoto.
  • Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.
  • Dzień Sylwestrowy pokaże czas lipcowy.
  • W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie.
  • Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, aby Was nie bolała głowa ani bok

Galeria zdjęć

wstecz