28 grudnia - Święto Młodzianków

Święto Młodziankówdzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda – obchodzi  Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa.

Święte, bo jeszcze niepotrafiące wybrać zła, dzieci oddały życie za Chrystusa i obwieściły Jego chwałę. Cierpiały zupełnie niewinnie, gdyż nigdy grzechem nie zdradziły Boga. Ich niewinność starła się z grzesznym gniewem Heroda i wygrała. Ich nieświadoma ofiara jest dla nas wezwaniem, by nawet niezawinione cierpienie przyjmować ze względu na Chrystusa i w ten sposób przywoływać i obwieszczać Jego zwycięstwo nad złem.

 

Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowiadany przez proroków król żydowski, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić nowonarodzonego Mesjasza.

Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni jednak przez anioła, nie zawiadomili Heroda i omijając Jerozolimę powrócili do swojej ojczyzny. Rozwścieczyło to króla, dlatego rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem poniżej drugiego roku życia – licząc, że w ten sposób zamorduje również Jezusa.

Święta Rodzina jednak uciekła wcześniej do Egiptu. Dzieci z Betlejem choć nieświadomie, poniosły śmierć za Jezusa i w ten sposób Go ocaliły, dlatego uznawane są przez Kościół za męczenników. Nazywa się je często „pierwocinami Kościoła”.

O męczeństwie świętych Młodzianków pisał już w II w. św. Ireneusz, a w III w. – św. Cyprian. W V stuleciu ich kult był już bardzo rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał o nich: „Niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród niewiary, zaś przedwcześnie zważone mroźną zawiścią prześladowania”.

Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, jednak męczeństwo przyłączyło je do Chrystusa – dlatego mówi się, że otrzymały chrzest krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze ochrzczony – np. katechumeni, przygotowujący się dopiero do przyjęcia sakramentów – ponosili śmierć męczeńską. O nich również mówi się, że otrzymali chrzest krwi.

Galeria zdjęć

wstecz