15 listopada przed południem odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo–Poznań, czyli z Bolechowa do Biedruska i dalej.

Nowo otwartą drogę poświęcił nasz proboszcz - ks. Remigiusz Kobusiński.