Porządek Mszy Św.

NIEDZIELA: Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 20                
8:00 Dorośli |  9:30 Młodzież  |  11:30 Rodzina

Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 20                                       
18:00  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
08:00  Środa

Bolechowo, ul. Szkolna                                      
18:00  Sobota 

Grupy parafialne:

Rada Ekonomiczna:

      C22rada ekonomiczna - pieniądze.jpgzłonków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych.
      Głównym zadaniem Rady ekonomicznej jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.
      Rada ekonomiczna parafii nie jest osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz. Rada ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców.
      Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. wstecz
e-parafia
Menu